XIAMEN 2023
XIAMEN / ÇİN
5-8 Haziran 2023
MİLLİ KATILIM BAŞVURU FORMU
5-8 Haziran 2023 tarihleri arasında ÇİN / XIAMEN kentinde gerçekleşecek olan “XIAMEN 2023 STONE FAIR”na Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenecek Milli Katılım Organizasyonu dahilinde katılmak istiyoruz. Fuara katılım koşullarını kabul ettiğimizi beyan eder, gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
   

FİRMA BİLGİLERİ
Firmanın Ticaret Ünvanı
Firma ticaret ünvanınızı en son tarihli ticaret sicil gazetesinde yer aldığı şekilde yazınız.
Adresi
Bağlı olunan vergi dairesi
Vergi Numarası
Telefon
Cep Telefonu
Faks
Web Sitesi
E-Posta
Fuar Destekleri İlişkin Genelge
Şirket Üretici / İmalatçı Organizasyonu (dernek, birlik vb.) Diğer
Şirket  türü
Üretici İhracatçı Üretici - İhracatçı Diğer
(*) Katılımcı Tanımı:

Şirket: Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş İhracatçı Birliklerine üye şirket olması gereklidir. Şahıs Şirketleri destekten faydalanamamaktadır.

Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, Federasyon, Birlik, Dernek ve benzeri yapılanmaları).

Şirket, Üretici/İmalatçı Organizasyonu tanımına uymayan tüm katımcılar Diğer tanımı kapsamındadır.

  

Fuara hazırlık aşamalarında görüşülecek yetkili personel Adı Soyadı Görevi E-Mail Adresi*
1.
2.
     
Firma üst düzey yetkilisi Adı Soyadı Görevi E-Mail Adresi*
1.
2.
*Tüm fuar duyuruları ve yazıları söz konusu mail adreslerine gönderilecektir.

Fuarda alanında sergilenecek ürünler
  

STAND TALEBİ
Katılım metrajı m2 15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
90-105
+105
Diğer

ÖNEMLİ: Stand projesine göre gerekli görülmesi durumunda EİB, m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 
Katılım Ücreti
Nakliye Dahil: 630 ABD$ / m2
Nakliye Hariç: 610 ABD$ / m2

Fuar katılım talebinin geçerli olabilmesi için işbu formun eksiksiz olarak doldurulup, firma yetkilisince kaşe-imzalanarak peşinat ödeme dekontu ile birlikte Genel Sekreterliğimize ait maden@eib.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize müracaat eden söz konusu firma, ilgili fuar katılım sözleşmesi ve eklerinde yazılı hususlar ve yükümlülükleri kabul ettiğini ve imzalanmasından kaçınmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
Tarih:
Firma Yetkilisi Ad-Soyad:
Görevi:
Kaşe İmza: