ÇİN İTHALAT FUARI
ŞANGHAY / ÇİN
05-10 Kasım 2021
MİLLİ KATILIM BAŞVURU FORMU
05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÇİN / ŞANGHAY kentinde gerçekleşecek olan “ÇİN İTHALAT FUARI”na Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenecek Milli Katılım Organizasyonu dahilinde katılmak istiyoruz. Fuara katılım koşullarını kabul ettiğimizi beyan eder, gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
   

FİRMA BİLGİLERİ
Firmanın Ticaret Ünvanı
Firma ticaret ünvanınızı en son tarihli ticaret sicil gazetesinde yer aldığı şekilde yazınız.
Adresi
Bağlı olunan vergi dairesi
Vergi Numarası
Telefon
Cep Telefonu
Faks
Web Sitesi
E-Posta
2017/4 Sayılı Tebliğ’e Göre Katılımcı Tanımı (*)
Şirket Üretici / İmalatçı Organizasyonu (dernek, birlik vb.) Diğer
Şirket  türü
Üretici İhracatçı Üretici - İhracatçı Diğer
(*) Katılımcı Tanımı:

Şirket: Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş İhracatçı Birliklerine üye şirket olması gereklidir. Şahıs Şirketleri destekten faydalanamamaktadır.

Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, Federasyon, Birlik, Dernek ve benzeri yapılanmaları).

Şirket, Üretici/İmalatçı Organizasyonu tanımına uymayan tüm katımcılar Diğer tanımı kapsamındadır.

  

Fuara hazırlık aşamalarında görüşülecek yetkili personel Adı Soyadı Görevi E-Mail Adresi*
1.
2.
     
Firma üst düzey yetkilisi Adı Soyadı Görevi E-Mail Adresi*
1.
2.
*Tüm fuar duyuruları ve yazıları söz konusu mail adreslerine gönderilecektir.

Fuarda alanında sergilenecek ürünler
  

STAND TALEBİ
Katılım metrajı m2 15
18
21
24
27
30
33
36
39
Diğer

ÖNEMLİ: Stand projesine göre gerekli görülmesi durumunda EİB, m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 
Katılım Ücreti
Nakliye Dahil: 1000 ABD$ / m2
Nakliye Hariç: 930 ABD$ / m2

Söz konusu fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/4 sayılı "Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ”i çerçevesinde destek kapsamında olup, adı geçen tebliğin desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda; katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı azami 220.000 Türk Lirası olup, desteğe esas tutarın yaklaşık %50’ sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülke olması durumunda ise %70’ini geçemeyecektir.


Fuar katılım talebinin geçerli olabilmesi için işbu formun eksiksiz olarak doldurulup, firma yetkilisince kaşe-imzalanarak peşinat ödeme dekontu ile birlikte Genel Sekreterliğimize ait ciie@eib.org.tr e-posta adresine ve 0 232 488 61 00 numaralı faksa iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize müracaat eden söz konusu firma, ilgili fuar katılım sözleşmesi ve eklerinde yazılı hususlar ve yükümlülükleri kabul ettiğini ve imzalanmasından kaçınmayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
Tarih:
Firma Yetkilisi Ad-Soyad:
Görevi:
Kaşe İmza:

 

 


ÖDEME YAPILACAK BANKA BİLGİLERİ 

Hesap Adı :Ege İhracatçı Birlikleri
Banka Adı :T.Halk Bankası
Banka Şubesi :Alsancak Şubesi
Hesap No :53000266 (USD Hesabı)
Iban No :TR05 0001 2009 7310 0053 0002 66 (USD Hesabı)

**Önemli Not: Yürürlükteki mevzuat gereği; ödemelerin firmanız hesabından Birliğimiz hesabına havale/EFT yapılması, ödemelere ilişkin dekont üzerinde “ÇİN İTHALAT FUARI” ile gönderen kısmında “katılımcı firma ticari ünvanı” yer alması zorunludur. Elden ödemeler devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

 

 

KATILIM SÖZLEŞMESİNİ OKUMAK İÇİN

Fuar sözleşmesini okudum ve fuar katılım şartlarını kabul ediyorum